Kreczko Magdalena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 33
Konsultacje: 

Środa (A,B) 10.30-11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 39