Adamska Mariola

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
starszy wykładowca
Telefon: 
89 524 6203
Konsultacje: 

Wtorek: (A) 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, p. 140.

Wtorek: (B) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, p. 140.

Środa: 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, p. 140.