Politologia - studia drugiego stopnia

1. Oferta kierunku

Studia politologiczne przygotowują absolwenta do udziału w życiu społecznym, dlatego też program studiów obejmuje elementy psychologii i socjologii. Program nauczania obejmuje stosunki międzynarodowe oraz zagadnienia związane z działalnością instytucji Unii Europejskiej. Program obejmuje związane ze szczegółowym poznaniem mechanizmów życia politycznego na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, konfliktów politycznych oraz partyjnych, negocjacji, globalizacji, stosunków międzynarodowych w wymiarze politycznym i gospodarczym. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru. W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych.

Zakres kształcenia:

- Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
- Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w języku angielskim)
- Stosunki międzynarodowe - światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • posiada wszechstronną wiedzą z zakresu problematyki systemów politycznych, umiejętnością dokonywania analiz i decyzji politycznych, a także zjawiska procesów zachodzących w życiu publicznym,
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej,
 • posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • posiada pogłębione umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu,
 • umie koordynować pracę  zespołową oraz pracować samodzielnie,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje, powinien być przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

 5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • partie polityczne i sztaby wyborcze,
 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe),
 • służby państwowe,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • agencje public relations,
 • mass media (prasa, radio, telewizja, internet),
 •  instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ),
 •  małe firmy i wielkie korporacje.

 6. Rada programowa ds. kierunków: politologia, bezpieczeństwo narodowe, analityka i zarządzanie publiczne

 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. zw. – przewodniczący
 • dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
 • dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM
 • dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak
 • dr Beata Kosiba
 • dr Joanna Obrębska
 • dr Diana Mościcka

7. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »