Wykaz praktyk

Wykaz praktyk ciągłych w roku akademicki 2018/2019

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 

I  STOPIEŃ

Pedagogika wczesnej edukacji

Praktyka ciągła w przedszkolu

semestr II 

100 godzin

Praktyka ciągła w szkole

semestr IV

100 godzin

Opieka nad małym dzieckiem

semestr V

40 godzin

Animacja artystyczna

semestr V

40 godzin

 

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza

Praktyka ciągła

semestr II

120 godzin

Praktyka ciągła

semestr IV

120 godzin

 

 Pedagogika sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną

Praktyka ciągła

semestr II

120 godzin

Praktyka ciągła

semestr IV

120 godzin

 

Praca socjalna

Praktyka zawodowa

semestr II

160 godzin

Praktyka zawodowa

semestr IV

160 godzin

 

Pedagogika specjalna sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyka ciągła

semestr II

120 godzin

Praktyka ciągła

semestr IV

120 godzin

 

Pedagogika specjalna sp. Resocjalizacja

Praktyka ciągła

semestr II

120 godzin

Praktyka ciągła

semestr IV

120 godzin

 

Socjologia

Praktyka

semestr IV

160 godzin

 

Bezpieczeństwo Narodowe 

Praktyka

do zaliczenia w V semestrze

160 godzin

 

Politologia

Praktyka

do zaliczenia w V semestrze

160 godzin

 

 II STOPIEŃ

Pedagogika wczesnej edukacji

Praktyka ciągła w przedszkolu

semestr II 

120 godzin

Praktyka ciągła w szkole

semestr IV

120 godzin

 

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Praktyka pedagogiczna ciągła

semestr II

120 godzin

 

Pedagogika sp. diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

Praktyka pedagogiczna

semestr II

120 godzin

 

Pedagogika sp. wczesna edukacja

Praktyka ciągła w przedszkolu

semestr II 

120 godzin

Praktyka ciągła w szkole

semestr IV

120 godzin

 

Pedagogika sp. terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Praktyka ciągła

semestr IV

120 godzin

 

Pedagogika sp. menadżer kultury

Praktyka pedagogiczna

semestr II

120 godzin

 

Pedagogika sp. edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Praktyka pedagigiczna

semestr II

120 godzin

 

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja z penitencjarystyką

Praktyka pedagogiczna ciągła

semestr II

120 godzin

 

Pedagogika specjalna sp. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

Praktyka pedagogiczna ciągła

semestr II

120 godzin

 

Pedagogika specjalna sp. andragogika specjalna

Praktyka pedagogiczna ciągła

semestr II

120 godzin

 

Bezpieczeństwo narodowe

Praktyka

semestr III

160 godzin

 

Politologia

Praktyka

semestr III

160 godzin