PRAKTYKA CIĄGŁA 2020/2021

Wykaz praktyk ciągłych w roku akademickim 2020/2021

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

1. I rok Pedagogika, w zakresie:

2. II rok Pedagogika, w zakresie:

3. III rok Pedagogika wczesnej edukacji, moduł:

4. I rok Praca socjalna -  zobacz

5. II rok Praca socjalna -  zobacz

6. II/III rok Bezpieczeństwo narodowe -  zobacz 

7. II/III rok Politologia -  zobacz

8. II rok Socjologia -  zobacz

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

1. I rok Pedagogika, w zakresie:

2. II rok Pedagogika, w zakresie:

3. III rok Pedagogika wczesnej edukacji, moduł:

4. II rok Praca socjalna -  zobacz

5. II/III rok Bezpieczeństwo narodowe -  zobacz

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE

1. I rok Pedagogika, w zakresie:

2. II rok Pedagogika, w zakresie:

3. I rok Pedagogika specjalna, w zakresie:

4. I rok Pedagogika wczesnej edukacji -  zobacz

5. II rok Pedagogika wczesnej edukacji -  zobacz

6. I/II rok Bezpieczeństwo narodowe -  zobacz

7. I/II rok Politologia -  zobacz

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

1. I rok Pedagogika, w zakresie:

2. II rok Pedagogika, w zakresie:

3. I rok Pedagogika specjalna, w zakresie:

4. I/II rok Bezpieczeństwo narodowe -  zobacz

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE

1. II rok Pedagogika specjalna, w zakresie:

2. II rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -  zobacz

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

1. II rok Pedagogika specjalna, w zakresie:

2. II rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -  zobacz