Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ul. Rybaki 26

10-150 Olsztyn

 

Zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze godzin

tj. 25/25 na postawie umowy o pracę zawartej na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116).

 

Termin składania dokumentów: do 08.08.2022 r.

Wymiar zatrudnia: zastępstwo. Przewidywany okres trwania umowy od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

 

Telefon: 89 527 65 72

E-mail: przedszkole@pm2.olsztyn.eu

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV prosimy kierować tylko i wyłącznie drogą mailową, na podany wyżej adres.