Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – edycja II

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – edycja II

Studia przeznaczone są dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, pragnącym zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia kształcą nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, menadżerów, liderów struktur lokalnych. Program zawiera wiedzę o polityce i stosunkach międzynarodowych oraz kulturowych współczesnego świata. Studia dają podstawowe informacje na temat procesu integracji europejskiej i założeń prawa wspólnotowego.

więcej informacji >>