Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz dla osób posiadających uprawnienia do nauczania, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Program studiów opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i uwzględnia aktualnie obowiązujące podstawy programowe przedmiotu wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).

więcej informacji >>