Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Studia prowadzone są przez wybitnych specjalistów w zakresie polityki bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Absolwenci Studiów mogą znaleźć zatrudnienie w wydzielonych strukturach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz instytucjach samorządowych różnych szczebli; formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym; strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach Studiów przewiduje się przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

więcej informacji >>