Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Celem Studium jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie BHP pozwalających na zatrudnienie na stanowisku starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych pracą na w/w stanowiskach. Zarówno tych, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z tą tematyką, jak również tych, którzy mają w tym zakresie pewne doświadczenia, przygotowują się do uzyskania awansu związanego z nadzorem i zarządzaniem komórkami organizacyjnymi BHP.