Politologia

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE, 4 SEMESTRY (stacjonarne i niestacjonarne)

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze  czytaj PDF »
International Political and Economic Relations (studies offered in the English language) more info PDF »

Marketing polityczny i media  czytaj PDF »
Political Marketing and Media  more info PDF »

Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych  czytaj PDF »
Solving Political and Social Problems  more info PDF »

Samorząd terytorialny  czytaj PDF »
Local Government  more info PDF »