Pedagogika specjalna

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE, 4 SEMESTRY (stacjonarne i niestacjonarne)

Resocjalizacja z penitencjarystyką  czytaj PDF »

Andragogika specjalna  czytaj PDF »

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością