Pedagogika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE, 4 SEMESTRY (stacjonarne i niestacjonarne)

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego  czytaj PDF »

Menadżer kultury  czytaj PDF »

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią czytaj PDF »

Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową  czytaj PDF »

Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym czytaj PDF »