Pedagogika

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – LICENCJACKIE, 6 SEMESTRÓW (stacjonarne i niestacjonarne)

Pedagogika opiekuńcza  czytaj PDF »

Pedagogika szkolna z animacja kulturalną  czytaj PDF »

Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych czytaj PDF »

Pedagogika kreatywności i zdolności czytaj PDF »