Studia doktoranckie

Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie prowadzi studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach:

 

PEDAGOGIKA (studia stacjonarne 4-letnie)

NAUKI O POLITYCE (studia stacjonarne 4-letnie i studia niestacjonarne 3-letnie)

 

Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej PEDAGOGIKA jest dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM.
Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej NAUKI O POLITYCE jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk.
Dziekanat studiów doktoranckich znajduje się przy ul. Żołnierskiej 14 pok. 4, tel. 89 524 62 31

 

REKRUTACJA NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE 2017
http://bip.uwm.edu.pl/node/5577

REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE 2017
http://bip.uwm.edu.pl/node/5578

 

 

Zagadnienia egzaminacyjne z dyscypliny pedagogika:
pobierz PDF »

Zagadnienia egzaminacyjne z dyscypliny nauki o polityce:
pobierz PDF »

Wymagane formularze:
http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-doktoranckie/formularze

 

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny nauki o polityce dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie odbędzie się 7 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali 223 przy ul. Szrajbera 11.

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny nauki o polityce dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali 223 przy ul. Szrajbera 11.

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny pedagogika dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie odbędzie się 7 września 2017 r. o godz. 11.00 w sali 3 przy ul. Żołnierskiej 14.

 

————————————————————————————————-

Rada Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/