Studia doktoranckie

Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie prowadzi studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach:

 

PEDAGOGIKA (studia stacjonarne 4-letnie)

NAUKI O POLITYCE (studia stacjonarne 4-letnie i studia niestacjonarne 3-letnie)

 

Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej PEDAGOGIKA jest dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej NAUKI O POLITYCE jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM
Dziekanat studiów doktoranckich znajduje się przy ul. Żołnierskiej 14 pok. 4, tel. 89 524 62 31

 

————————————————————————————————-

Rada Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/