Studia doktoranckie

Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie prowadzi studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach:

 

PEDAGOGIKA (studia stacjonarne 4-letnie)

NAUKI O POLITYCE (studia stacjonarne 4-letnie i studia niestacjonarne 3-letnie)

 

Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej PEDAGOGIKA jest dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
Kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej NAUKI O POLITYCE jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM
Dziekanat studiów doktoranckich znajduje się przy ul. Żołnierskiej 14 pok. 4, tel. 89 524 62 31

 

REKRUTACJA NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE 2018
  http://bip.uwm.edu.pl/node/6001

REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE 2018
  http://bip.uwm.edu.pl/node/6002

 

 

Zagadnienia egzaminacyjne z dyscypliny pedagogika:
pobierz PDF »

Zagadnienia egzaminacyjne z dyscypliny nauki o polityce:
pobierz PDF »

Wymagane formularze:
http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-doktoranckie/formularze

 

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny nauki o polityce dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali 223 przy ul. Szrajbera 11.

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny nauki o polityce dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie odbędzie się 26 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali 223 przy ul. Szrajbera 11

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny pedagogika dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala nr 3 ul. Żołnierska 14).

 

————————————————————————————————-

Rada Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/