Wykaz praktyk 2016/2017

Wykaz praktyk ciągłych w roku akademicki 2016/2017

I  STOPIEŃ

Pedagogika Wczesnej Edukacji

Praktyka ciągła w przedszkolu, semestr II – 100 godzin

Praktyka ciągła w szkole, semestr IV– 100 godzin

Praktyka ciągła z animacji artystycznych/z opieki nad małym dzieckiem, semestr V

- 40 godzin

Pedagogika sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Praktyka ciągła w przedszkolu, semestr II - 120 godzin

Praktyka ciągła w szkole, semestr IV - 120 godzin

Pedagogika sp: pedagogika opiekuńcza

Praktyka ciągła, semestr II - 120 godzin

Praktyka ciągła, semestr IV - 120 godzin

Pedagogika sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną

Praktyka ciągła, semestr II - 120 godzin

Praktyka ciągła, semestr IV - 120 godzin

Praca socjalna

Praktyka zawodowa, semestr II - 160 godzin

Praktyka zawodowa, semestr IV - 160 godzin

Pedagogika specjalna

sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyka ciągła, semestr II - 120 godzin

Praktyka ciągła, semestr IV 120 godzin

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja

Praktyka ciągła, semestr II 120 godzin

Praktyka ciągła, semestr IV 120 godzin

Socjologia

Praktyka, semestr IV - 160 godzin

Bezpieczeństwo Narodowe 

Praktyka - 4 tygodniowa do zaliczenia w V semestrze

Politologia

Praktyka - 4 tygodniowa do zaliczenia w V semestrze

II STOPIEŃ

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Praktyka ciągła, semestr II 120 godzin

Pedagogika sp. diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

- praktyka pedagogiczna ciągła, semestr II - 120 godzin

Pedagogika sp. wczesna edukacja

Praktyka ciągła w przedszkolu, semestr II- 120 godzin

Praktyka ciągła w szkole, semestr  IV - 120 godzin

Pedagogika sp. menadżer kultury

Praktyka pedagogiczna ciągła, semestr II - 120 godzin

Pedagogika sp. edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Praktyka pedagogiczna, semestr II -120

Pedagogika sp. terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Praktyka pedagogiczna ciągła (placówki, szkoła kl. IV-VI, szkoła kl. I-III, przedszkole), semestr II – 120 godzin

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja z penitencjarystyką

Praktyka pedagogiczna ciągła, semestr II – 120 godzin