Wykaz opiekunów praktyk

Wykaz opiekunów  praktyk ciągłych w roku akademickim 2016/2017

(terminy DYŻURÓW OPIEKUNÓW można sprawdzić w zakładce STUDENCI -  KONSULTACJE)

STUDIA STACJONARNE        

I STOPIEŃ

Pedagogika Wczesnej Edukacji, I rok         

dr Małgorzata Sławińska, tel. 089 524 62 29

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, tel. 089 524 62 29

Pedagogika sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, II rok             

dr Beata Adrjan, tel. 089 524 62 29

dr Alina Kalinowska, tel. 089 524 62 29

Pedagogika specjalna sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, I rok

dr Katarzyna Ćwirynkało, tel. 089 524 62 38

Pedagogika specjalna sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, II rok

dr Iwona Myśliwczyk tel. 089 524 62 38

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja, I rok

dr Dariusz Sarzała tel. 089 524 62 38

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja, II rok

dr Marta Rukat, tel. 089 524 62 38

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza, I rok                        

mgr Ryszard Jabłoński, tel. 089 523 44 40

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza, II rok                      

dr Damian Labiak, tel. 089 523 44 40

Pedagogika sp. szkolna z animacją-kulturalną, I rok

dr Małgorzata Dankowska-Kosman,  tel. 089 524 62 69

Pedagogika sp. szkolna z animacją-kulturalnąII rok

dr Zbigniew Hass, tel. 089 524 62 69

Praca socjalna, I i II rok

mgr Magdalena Dymowska, tel. 089 524 62 69

Bezpieczeństwo narodowe,  II i III rok,

dr Magdalena Kumelska, tel. 89 524 63 66

Politologia, II i III rok,

dr Magdalena Kumelska, tel. 89 524 63 66

Socjologia, I rok                                                   

dr Beata Tomaszewska-Hołub tel. 89 533 83 90

II STOPIEŃ

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, I rok    

dr Monika Suska-Kuźmicka, 089 523 44 40

Pedagogika sp. edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym, I rok      

mgr Magdalena Dymowska tel. 089 524 62 69

Pedagogika sp. wczesna edukacja, I rok    

dr Małgorzata Kowalik-Olubińska tel. 089 524 62 29

Pedagogika sp. wczesna edukacja, II rok  

mgr Milena Kaczmarczyk tel. 089 524 62 29

Pedagogika sp. terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, I rok

dr Małgorzata Dagiel tel. 089 524 62 29

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja z penitencjarystyką, I rok

dr Jerzy Czołgoszewski tel. 089 524 62 38

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja z penitencjarystyką, II rok

dr Joanna Żeromska-Charlińska tel. 089 524 62 38

 

STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPIEŃ

Pedagogika Wczesnej Edukacji, I rok

dr Iwona Cymerman tel. 089 524 62 29

Pedagogika sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, II rok

mgr Wiesław Szyszkowski tel. 089 524 62 29

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja, I rok

dr Dariusz Sarzała tel. 089 524 62 38

Bezpieczeństwo narodowe,  II i III rok

dr Przemysław Piotrowski tel. 89 524 63 66

II STOPIEŃ

Pedagogika sp. wczesna edukacja, I rok

dr Ewa Baruk-Dzięcioł tel. 089 524 62 29

Pedagogika sp. terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, I rok

dr Małgorzata Kowalik-Olubińska tel. 089 524 62 29

Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, I rok

dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska, 089 523 44 40

Pedagogika sp. wczesna edukacja, II rok

mgr Joanna Dziekońska tel. 089 524 62 29