WAŻNE TERMINY

 

Czas trwania i termin praktyki określa instrukcja praktyk, obowiązująca na danym kierunku i specjalności

(wykaz w zakładce: INSTRUKCJE PRAKTYK)

 

do 12 maja 2017 roku - zwrot wniosków i umów o organizację do opiekunów praktyk WNS - wykaz pobierz