Pracownicy Ośrodka

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych Wydziału Nauk Społecznych 

Nadzór na Ośrodkiem sprawują:

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

- dr Cezary Kurkowski

p. 4, ul. Żołnierska 14, tel.  89 524 62 28

Godziny przyjęć: wtorek: 10.00 - 11.00   środa: 10.00 - 11.00

Wydziałowy Koordynator Praktyk

- dr Beata Adrjan

Konsultacje: 

 Wtorek (A, B) 12.00 - 13.00, ul. Żołnierska 14A, pok. 35

 Czwartek (A, B) 11.30 - 12.30, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 04

 Telefon: 89 524 62 73

Kontakt mailowy: beata.adrjan@uwm.edu.pl

Dane adresowe:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Nauk Społecznych,

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych,

mgr Sabina Tałałas

ul. Żołnierska 14 A, 10-561 Olsztyn, p 66

Telefon: 089 524 62 61