Instrukcje praktyk

Bezpieczeństwo Narodowe pobierz

Peadgogika sp. edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym pobierz

Peadgogika sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - szkoła pobierz

Peadgogika sp. terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego pobierz

Peadgogika sp. pedagogika opiekuńcza pobierz

Peadgogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią pobierz

Pedagogika sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną pobierz

Pedagogika spcjalna sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pobierz

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja pobierz

Pedagogika specjalna sp. resocjalizacja z penitencjarystyką pobierz

Pedagogika sp. wczesna edukacja- przedszkole  pobierz

Pedagogika sp. wczesna edukacja - szkoła pobierz

Pedagogika wczesnej edukacji- przedszkole pobierz

Praca socjalna pobierz

Politologia  pobierz

Praca socjalna pobierz

Socjologia pobierz