Pedagogika Specjalna

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - 10 SEMESTRÓW (stacjonarne i niestacjonarne)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  czytaj PDF »

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu czytaj PDF »

Pedagogika resocjalizacyjna czytaj PDF »

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością