Oferta kształcenia 2021/2022

STUDIA STACJONARNE

Studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna więcej »
Pedagogika specjalna więcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Psychologia więcej »
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia wychowawcza i szkolna

Studia trzyletnie pierwszego stopnia (licencjackie)

Analityka i zarządzanie publiczne więcej »
Bezpieczeństwo narodowe więcej »
Pedagogika więcej »
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Politologia więcej »
Politologia
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)
Praca socjalna więcej »
Socjologia więcej » Socjologia nowych mediów
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

Studia dwuletnie drugiego stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe więcej »
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Pedagogika więcej »
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Pedagogika specjalna więcej »
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Pedagogika wczesnej edukacji więcej »
Politologia więcej »
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w języku angielskim)
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)
Praca socjalna więcej »

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pięcioletnie jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna więcej »
Pedagogika specjalna więcej »
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna

Studia trzyletnie pierwszego stopnia (licencjackie)

Analityka i zarządzanie publiczne więcej »
Bezpieczeństwo narodowe więcej »
Pedagogika więcej »
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Praca socjalna więcej »

Studia dwuletnie drugiego stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe więcej »
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne
Pedagogika więcej »
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Pedagogika specjalna więcej »
Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Praca socjalna więcej »