Oferta kształcenia 2020/2021

STUDIA STACJONARNE

 KIERUNEK ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie 6 sem. Analityka i zarządzanie publiczne

(89) 524-62-64

(89) 524-62-71

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Bezpieczeństwo narodowe(89) 524-62-88
Studia drugiego stopnia4 sem.Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

KIERUNEK PEDAGOGIKA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie  6 sem.  Doradztwo zawodowe i personalne

(89) 524-62-64

(89) 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Studia drugiego stopnia  4 sem.Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA więcej »

Jednolite studia magisterskie
  
10 sem.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(89) 524-62-97
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Studia drugiego stopnia
 
4 sem. Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA więcej »

Jednolite studia magisterskie10 sem.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(89) 524-62-64

(89) 524-62-71

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI więcej »

Studia drugiego stopnia4 sem.Pedagogika wczesnej edukacji(89) 524-62-97

KIERUNEK POLITOLOGIA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie 6 sem. Politologia(89) 524-62-88
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)
Studia drugiego stopnia   4 sem.
   
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w języku angielskim)
Samorząd terytorialny
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

KIERUNEK PRACA SOCJALNA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Praca socjalna(89) 524-62-97 
Studia drugiego stopnia4 sem.Praca socjalna

KIERUNEK PSYCHOLOGIA więcej »

Jednolite studia magisterskie

 
10 sem.Psychologia kliniczna i zdrowia(89) 524-62-97 
Psychologia wychowawcza i szkolna

KIERUNEK SOCJOLOGIA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem. Socjologia nowych mediów(89) 524-62-70 
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie 6 sem. Analityka i zarządzanie publiczne

(89) 524-62-88

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Bezpieczeństwo narodowe(89) 524-62-88  
Studia drugiego stopnia4 sem.Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

KIERUNEK PEDAGOGIKA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie  6 sem.  Doradztwo zawodowe i personalne

(89) 524-62-70

(89) 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
Studia drugiego stopnia  4 sem.Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA więcej »

Jednolite studia magisterskie
  
10 sem.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(89) 524-62-70
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Pedagogika resocjalizacyjna
Studia drugiego stopnia
 
4 sem. Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA więcej »

Jednolite studia magisterskie10 sem.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(89) 524-62-70

(89) 524-62-71

KIERUNEK PRACA SOCJALNA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Praca socjalna(89) 524-62-70
Studia drugiego stopnia4 sem.Praca socjalna