Zacharz Kamila

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 26
Konsultacje: 

Wtorek   (A,B) 11.30-12.30 ul.Żołnierska14, pok.150