Suska-Kuźmicka Monika

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 48
Konsultacje: 

Środa (A) 9.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 146

Środa (B) 12.15 - 13.15, ul. Żołnierska 14, pok. 146

Czwartek (B) 13.00 - 14.00,  ul. Żołnierska 14, pok. 146