Suska-Kuźmicka Monika

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 48
Konsultacje: 

Wtorek (B) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, pok. 146

Środa (A) 9.30 - 11.30,  ul. Żołnierska 14, pok. 146

Środa (B) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, pok. 146