Suska-Kuźmicka Monika

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 48
Konsultacje: 

Środa (A, B) 10:30 - 11:30, ul. Żołnierska 14, pok. 146

Czwartek (A, B) 10:30 - 11:30, ul. Żołnierska 14, pok. 146