Stęczniewska Wioletta

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Stanowisko: 
doktorant
Konsultacje: 

Środa (A,B), 18.00-19.00, ul. Żołnierska 14, pok.103