Słowik Magdalena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Wczesnej Edukacji
Stanowisko: 
doktorant
Konsultacje: 

Piątek (A, B) 15.45 - 16.45, ul. Żołnierska 14A, pok. 35