Piątek Krzysztof

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 26
Konsultacje: 

 

Środa (A,B) 9.45-10.45, ul.Żołnierska14, pok.150