Olubiński Andrzej

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
kierownik
Telefon: 
89 524 62 59
Konsultacje: 

Środa (A, B) 9:30 - 10:30, ul. Żołnierska 14, pok. 147

Czwartek (A, B) 11:30 - 12:30, ul. Żołnierska 14, pok. 147