Obrębski Mateusz

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
doktorant
Konsultacje: 

Czwartek (A, B) 12:00 - 13:00, ul. Żołnierska 14, pok. 103