Nosek Katarzyna

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Teorii Wychowania
Stanowisko: 
doktorant
Strona internetowa: 
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 9.30-10.30, ul. Żołnierska 14 A, pok. 73

Czwartek (A, B) 8.15-9.15, ul. Żołnierska 14 A, pok. 73