Natalia Lipińska-Wilk

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
samodzielny referent
Telefon: 
89 524 62 27
Konsultacje: 

wtorek - piątek, 9.00-13.00

sobota (w dni zjazdów) 9.00.13.00
ul. Żołnierska 14, pok. 15