Łuczak Elżbieta

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
Telefon: 
89 523-44-19
Konsultacje: 

Wtorek: 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, p. 107

Środa: 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, p. 107