Łuczak Elżbieta

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
Telefon: 
89 523-44-19
Konsultacje: 

Środa (A) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, p. 107

Środa (B) 10.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, p. 107

Czwartek (A, B) - 11.00 - 12.00,  ul. Żołnierska 14, p. 107