Łojko Majka

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
604 688 551
Konsultacje: 

Poniedziałek (A) 14.45 - 15.45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100

Poniedziałek (B) 11.15 - 12.15, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100

Piątek (A, B) 8.00 - 9.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100