Łojko Majka

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
604 688 551
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 11.45 - 12.45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100

Wtorek (A, B) 10.00 - 11.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100