Łojko Majka

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
604 688 551
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 13.15 - 14.15, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100

Wtorek (A, B) 11.00 - 12.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 100