Kurzępa Grażyna

Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
samodzielny referent
Telefon: 
89 524 62 71
Konsultacje: 

wtorek - piątek, 9.00-13.00

sobota 9.00-13.00 (tylko w dni zjazdów)
ul. Żołnierska 14, pok. 16