Krupińska- Szeluga Sylwia

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 26
Konsultacje: 

Wtorek (A) 15.00-16.00

Środa ( B) 15.00-16.00