Kołodziej Magdalena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Stanowisko: 
doktorant
Konsultacje: 

Wtorek (A) 14.00-15.00, ul. Żołnierska 14, pok.103

Czwartek (B) 9.45-10.45, ul. Żołnierska 14, pok.103