Kobylińska Zdzisława

Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
603 650 110
Konsultacje: 

Środa (A, B) 12.00 - 13.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99

Piątek (A, B) 13.30 - 14.30, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99