Kobylińska Zdzisława

Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
603 650 110
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 10.00 - 11.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99

Środa (A, B) 8.45 - 9.45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99