Kobylińska Zdzisława

Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
603 650 110
Konsultacje: 

Wtorek (A) 10.15 - 11.15, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99

Wtorek (B) 9.45 - 10.45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99

Czwartek (A) 9.45 - 10.45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99

Czwartek (B) 10.15 - 11.15, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99