Kazaniecka Anna

Stopień naukowy: 
dr
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524-62-32
Konsultacje: 

Wtorek (A, B) 10.00 - 11.00, ul.  Żołnierska 14, p. 112