Jabłoński Ryszard

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
starszy wykładowca
Telefon: 
89 524 62 64
Konsultacje: 

Środa (A, B) 15.45 - 16.45, ul. Żołnierska 14, pok. 150

Czwartek (A, B) 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, pok. 150