Gaber Mariola

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
starszy wykładowca
Telefon: 
89 524 6232
Konsultacje: 

Środa: 9.45 - 10.45, ul. Żołnierska 14, p. 112

Czwartek: 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, p. 112