Cherchowska Justyna

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 33
Konsultacje: 

Wtorek (A, B) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, pok. 39