Bernacka Anna

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Stanowisko: 
doktorant
Konsultacje: 

Wtorek (A), 13.00-14.00, ul. Żołnierska 14, pok.103

Środa (B), 18.15-19.15, ul. Żołnierska 14, pok.103