Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr letni 2015-2016

Badanie ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzono w okresie od 13.06.2016 do 23.09.2016 roku. Arkusz ankiety został udostępniony w systemie USOSweb wszystkim studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, bezpieczeństwo narodowe, politologia i socjologia oraz uczestnikom studiów trzeciego stopnia i słuchaczom studiów podyplomowych realizowanych na WNS.  Ocenie poddano jakość realizacji zajęć przeprowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Więcej w pliku PDF