Sprawozdanie z analizy wyników badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Semestr zimowy 2015-2016

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od 20.02.2016 r. do 22.03.2016 r. Dotyczyło oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016. Arkusz ankiety – udostępniony w systemie USOS – adresowany był do studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych.

Zgodnie z raportem ogólnym przygotowanym przez Biuro ds. Kształcenia, na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uprawnionych do udziału w badaniu (uprawnionych do wypełnienia co najmniej jednej ankiety) było 5188 osób. Liczba osób, które wypełniły co najmniej jedną ankietę wyniosła 1110, co stanowi 21,4 % uprawnionych. Spośród 51817 dostępnych ankiet, wypełniono 6793 – 13,1 % wszystkich ankiet.

Oceniono 212 nauczycieli akademickich oraz 775 prowadzonych przez nich zajęć. Wpisano 585 komentarzy. Spośród wszystkich prób, za „mało wiarygodne” uznano 95,6 %, za wiarygodne 4,4 %.

Ogółem średnia ocen w skali od 1,0 do 5,0 wyniosła 4,66. Najniższe oceny (3,0 i poniżej) uzyskało 30 zajęć, notę 5,0 wystawiono 174 zajęciom.

 

Opinie w postaci rozwiniętej dotyczyły przede wszystkim:

  1. oceny charakterologicznej wykładowcy
  2. oceny stosunku do studenta
  3. oceny prowadzenia zajęć
  4. sposobu i kryteriów oceny osiągnięć studentów.

Więcej w pliku PDF