Referaty i postery

Formy czynnego udziału w konferencji:

1. Referat

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF. Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko 10-12 minut!).

Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.

2. Poster

Prezentacja posterów odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Wakelet, dostępnej dla wszystkich uczestników konferencji. Każdy z autorów posterów będzie miał około 5 minut w trakcie trwania sekcji problemowych na przedstawienie najważniejszych tez dotyczących posteru.

Poster może być przygotowanych jako np.: 

plik graficzny (jpg, png, bit mapa) przygotowany w programach, tj.: Power Point, Corel itp.,
analogowy rysunek (sfotografowany i przysłany do organizatorów), 

infografika przygotowana w dedykowanej do tego aplikacji, tj. Genially, Canva i in . (np. taka jak nasze interaktywne zaproszenie na konferencję), 

link do strony internetowej, na której będzie można obejrzeć poster.

Prosimy o przesłanie posterów do 9 grudnia na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl w celu ich umieszczenia w aplikacji Wakelet.