Publikacje w czasopismach

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani publikacją artykułu w którymś z poniższych czasopism, prosimy o przesyłanie tekstów do końca lutego 2023 r. na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl napisanych zgodnie z wymogami edytorskimi danego czasopisma. Prosimy o wskazanie w treści maila, do którego czasopisma chcielibyście Państwo zgłosić swój tekst.

1. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (40 pkt. na liście ministerialnej)
(cały numer dedykowany wystąpieniom z konferencji)
 
2. "Problemy Wczesnej Edukacji" (40 pkt. na liście ministerialnej)
(zarezerwowane miejsca)
Zapraszamy do odwiedzenia strony www:
 
3. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” (40 pkt. na liście ministerialnej)
(zarezerwowane miejsca)
Zapraszamy do odwiedzenia strony www: https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/
 
4. „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” ( 40 pkt. na liście ministerialnej)
(zarezerwowane miejsca)
Zapraszamy do odwiedzenia strony www:

https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Artykuł należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi danego czasopisma. Opublikowanie artykułu będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych recenzji.