Program ramowy

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

08.00 – 08.50 Logowanie się uczestników

 

I CZĘŚĆ Obrady plenarne 

09.00-09.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

09.15-10.00 Rozstrzygnięcie konkursu na mem internetowy „Po co mi onjalny?”, wręczenie nagród, prezentacja prac laureatów

10.00-10.10 Przerwa

10.10-11.30 Sesja plenarna

- Prof. dr hab. Roman Leppert, Od uniwersytetu otwartego do wirtualnego. O fenomenie akademickiego zacisza (i nie tylko)

- Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Co dalej z edukacją zdalną w szkołach i na uniwersytecie?

- Dr Danuta Morańska, Specyficzne kompetencje cyfrowe nauczycieli

- Dr Grzegorz Stunża, Kreatywna edukacja zdalna. Technologie w edukacji po pandemii

11.30.12.00 Dyskusja podsumowująca obrady plenarne

12.00- 12.30 Przerwa

 

II CZĘŚĆ Obrady w  sekcjach

12.30-15.00 Wystąpienia i dyskusje w sekcjach problemowych

15.00-15.10 Przerwa

 

III CZĘŚĆ  Sesja posterowa

15.10–15.40 Prezentacje posterów

 

IV CZĘŚĆ Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

15.40-16.15 Temat: Edukacja cyfrowa a problemy postpandemicznej współczesności