Monografia

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani publikacją artykułu w monografii naukowej z serii „Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia”, tom V, prosimy o przesyłanie tekstów do końca lutego 2023 r. na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl  napisanych zgodnie z poniższymi wymogami edytorskim. Prosimy o wskazanie w treści, że jesteście Państwo zainteresowani publikacją w monografii.

 

Wymogi  edytorskie

Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

1. Parametry tekstu:

- edytor tekstu: Microsoft Word;

- tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5 (można używać pogrubionych liter i kursywy, prosimy nie stosować podkreśleń);

- tytuł artykułu i poszczególnych części: pogrubione, wyśrodkowane;

- nie dzielimy wyrazów;

- przypisy: czcionka 10 punktów, interlinia 1;

- lewy i prawy margines – 2,5 cm;

- objętość tekstu – do 15 stron.

2. Technika sporządzania przypisów – zapis tradycyjny (na dole poszczególnych stron), numeracja ciągła:

- A. Nowak, B. J. Kowalski, Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa, Miejsce wydania 2002, s. 87.   [monografia];

- A. Nowak, B. J. Kowalski, Tytuł rozdziału, w: A. Kowalski (red.), Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa, Miejsce wydania 2005, s. 69.   [artykuł w pracy pod redakcją],

- A. Nowak, B. J. Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” 2005, nr/t./z. 2, s. 7-19.     [artykuł w czasopiśmie];

- D. Penjore, Security of Bhutan: Walking between the giants,„Journal of Bhutan Studies”,<http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/jbs/pdf/JBS_10_09.pdf>, dostęp: 25.11.2015 [artykuł elektroniczny].

- W powtarzanych przypisach odpowiednio: Tamże; dz. cyt.

3. Do tekstu artykułu należy dołączyć:

- ułożoną w porządku alfabetycznym Bibliografię (poszczególne adresy bibliograficzne rozpoczynamy od nazwiska autora) – zamieszczoną na końcu tekstu;

- krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu.

4. Układ artykułu:

- imię i nazwisko autora, afiliacja (nazwa jednostki naukowej), nr ORCID;

- tytuł w języku polskim;

- tytuł w języku angielskim;

- streszczenie w języku polskim;

- streszczenie w języku angielskim;

- treść artykułu;

- bibliografia.