Godziny pracy Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych

Godziny pracy Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych

poniedziałek - dzień wewnętrzny
wtorek-czwartek 9.00-13.00
piątek 11.00-15.00
sobota 8.00-11.00 (27 V, 10 VI 2017)